Baj

Baj, ďalší z tadžických legendárnych a významných psov, ktorý zanechal po sebe aj výborných potomkov. Baj sa v roku 2007 dostal do Kazachstanu, keď naposledy prehral súboj so psom vážiacim 83 kg, ktorý sa volal Afgan. Baj vtedy vážil 51kg a pred tým súbojom nemal veľa skúsenosti. Do boja ho pustili bez akejkoľvek prípravy, ale tento vynikajúci pes aj tak vydržal so súperom o 32kg ťažším bojovať dve kolá. Takže jeho kariéra sa začala tak trochu podobne ako u starého Chajbara. Baj sa narodil ako mnoho ďalších výborných psov v oblasti Stara Mača u jedného zo stád. V Kazachstane sa stal Baj šampiónom hneď v roku 2008. Neskôr povyhrával veľa súbojov a porážal súper omnoho väčších a ťažších o mnoho kilogramov viac ako bol on. Jeho váha sa pohybovala okolo 52-53 kg.

Dodnes sa spomínaj jeho boj s Oskarom, vážiacim o 20kg viac, ktorý Baj vyhral. A podobný víťazný boj zviedol s Karauzom, tak isto omnoho ťažším – o 22kg. V roku 2013 ho fotografovali jeden z posledných rázov, bol už síce starý, ale ako spomína bulharský kynológ, Baj bol pevný ako kameň. O rok na to Baj uhynul. Jeho syn Chatab sa stal tak isto šampiónom. Z jeho posledného krytia v Tadžikistane Mojnak, vážiaci iba 45kg porazil 60kg vážiaceho, vnuka Kelara. Synovia Chataba, vnuci Baja sa dostali do Talianska / Aktos / a Chams cez Srbsko, na Slovensko, neskôr do Grécka. Psy a sučky z línie Baja sa nachádzajú u nás na Slovensku a niektoré jedince už boli zapojené do chovu, čo je pre priaznivcov tadžických psov a výborných pováh, dobrou správou. 

0 comments