Chovateľská stanica plemena stredoázijský ovčiak

Strasti bojov ma podnietili, vypočuť si váš žiaľ, utíšiť vám bolesti. Som ochranca spravodlivých. Rovnosť je jediný môj priateľ. Zbabelosť mi pohľad nikdy nezakalí, nespúta nikdy dušu. Život bez cti je život márny. Ja som aziat!

Absolútnou prioritou a cieľom v chove je dôraz na výborné povahy, pretože zmyslom vyšľachtenia týchto psov počas tisícročí bolo dosiahnuť psov s nezameniteľným charakterom, ktorý tieto úžasné psy predurčoval ku každodennej ťažkej práci vo veľmi náročných klimatických podmienkach. Výborná povaha so statočným srdcom, bojovnosť, odolnosť, trpezlivosť, nekompromisnosť pri ochrane svojho teritória, ale aj láskavosť k rodine a najmä k deťom. To je naša predstava pravého „aziata“, ktorá sa ničím nelíši od požiadaviek na tieto psy v krajinách pôvodu – Strednej Ázie.

Dôležité v chove je tiež udržiavať správny plemenný typ a exteriérové požiadavky špecifické pre „aziatov“ Tieto spolu so správnou anatómiou, dobrý zdravotným stavom pomáhajú napĺňať predpoklady využitia pracovných, bojových vlastností.